Solo i moll • Hej Emil, och tack för dina lektioner, du är en grym lärare.
  Solo i moll, hade önskat och få in lite tension and release utanför turnarounden när jag byter mellan på 1 till 4 i moll? om du har någon tanke angående hur du tänker uppskattas den.
  Mvh Peter • @p_t_r
  Hej Peter!
  Tack för att du kollar lektionerna!

  (for all the english speaking guitarists on the site, see my response in english further below)

  I moll funkar faktiskt exakt samma koncept som i dur. Alltså, om du t.ex spelar i Cm, och ska gå från 1 - 4 (Cm till Fm), så kan du tänka C7 precis innan du landar på Fm. Då skapar du tension. Så, du kan alltså använda half step whole step diminished-skalan från tonen C, och du kan också använda super lokrisk skala (altered scale), alltså Db melodisk moll.
  Men börja med att testa att tänk C7 eller C7b9 precis innan du landar på Fm. Enkelt sätt att testa;
  Spela ett dim7-arpeggio från tersen på C ackordet. Tonerna: E, G, Bb och Db. Det ger en fin spänning som tar dig vackert till ditt Fm! :)
  MVH/E

  ENGLISH:
  So, Peter is asking how to get tension if you're playing in minor from a I chord to the IV-chord. For example, Cm to Fm. Here's my response to Peter:
  In minor, the exact same concept actually works as in major. So, for example, if you play in C minor, and you wanna go from 1 - 4 (Cm to Fm), then you can think C7 just before you land on Fm. Then you create tension. So, you can use the half step whole step diminished scale from the note C, and you can also use the super locrian scale (altered scale), ie Db melodic minor.
  But start by testing that think C7 or C7b9 just before you land on Fm. Easy way to test;
  Play a dim7 arpeggio from the major third of the C chord. The notes: E, G, Bb and Db. It gives a nice excitement that takes you beautifully to your Fm! :) • @emilernebro

  Tack så hemskt mycket för din feedback, uppskattar din hjälp! :grinning:


Log in to reply
 

Looks like your connection to Solo i moll was lost, please wait while we try to reconnect.